Fiskeripolitikk

Fiskerifond i Loppa (oversikt)

Litteratur:

2016

  • 26.09: Torbjørn Trondsen og Arne Luther – Lov og praksis i fiskeriforvaltningen. Om konsekvensene av Helga Pedersen og Lisbeth Berg Hansens struktureringspolitikk. “Havfiskeflåten over 28 meter har økt sin andel av total norsk fangst av torsk fra 38 prosent i 2007 til 50 prosent i 2015, hvorav snurrevadfangstene økte med hele 30 000 tonn torsk. […] Lønnsomhetsundersøkelsen for 2014 viser […] at de 31 fartøyene i [gruppa 21-65 m] hadde et samlet tap på 14 millioner kroner etter å ha øket sin langsiktige pantegjeld med over 1 milliard kroner, hvorav nærmere 700 millioner kroner gikk til kvotekjøp. Samtidig gikk verdiskapingen […] ned fra 51 til 44 prosent av den landede fangstverdien. De eneste som har tjent på dette er med andre ord de rederne som har solgt kvoter for 700 millioner kroner som de opprinnelig hadde fått gratis fra staten […] Taperne er på den andre siden kystsamfunnene som har mistet 50 000 tonn torsk for verdiskaping på land i 2015.”
  • 14.09: Torbjørn Trondsen – Behov for STATFISK? Professor Torbjørn Trondsen forklarer hvordan et tenkt statlig selskap, Statfisk, kan overta og refordele kvoterettigheter i fiskerinæringa.
  • 27.09: Karl Glad Nordahl – Fiskerienes og kystens framtid. Om plitkommisjonen. “Kvitfisk-kvotene ble med andre ord flyttet først fra kystfiskerne i nord til fiskeindustrien i nord – videre fra industrien til privat spekulant – og nå til reder på Vestlandet med bakgrunn – ikke i kvitfisknæringen – men i sildenæringen! – Livsviktige torskekvoter – arvesølvet – er på denne snedige måten overført fra nord til sør. – Dette forholdet må rettes opp.”
  • 07.09: Torbjørn Trondsen – Fiskeripolitikkens konsekvenser for kysten. Om konsekvensen av fiskeripolitikken det siste tiåret. “Innføring av omsettelige kvoter har bidratt sterkt til at antall arbeidsplasser i fisket er redusert med en femtedel i perioden 2007-2015, til sammen nærmere 1500 i Nord-Norge og 3000 på landsbasis. Taperne er særlig de mange kystbygder hvor fiskerettighetene er solgt ut. Vinnerne er særlig de rederne som har solgt kvoterettigheter og steder med kapitalsterke redere og banker med styrke til å kjøpe opp fiskerettigheter.”
  • Peter Ørebech – Hva er en fiskekvote?
  • Tildeling av kongekrabbekvote i 2016

2015

2014

2013

2008

Fergeaksjonen Hasvik-Loppa

Anbud

Regional Transportplan Finnmark 2014-23

Andre dokumenter fått fra FFK 09.03.2016

Atomic Kola

This working document gathers information about the Kola peninsula nuclear power plants. Some of the links are in Norwegian.

In the news

Other

Nuclear preparedness

Russia

 

Nice 2017

Medikamentfritt behandlingstilbud

Ifm. søknad om medikamentfri behandling på Åsgård, har jeg skrevet noen ord som jeg tenker flere kan være interessert i å lese. Del gjerne.

1. Fortell litt om hva det er som gjør at du ønsker et medikamentfritt behandlingstilbud.

Min erfaring fra helsevesenet (lege, psykiatrisk sykepleie og psykolog) er at personellet er overbevist om at det ikke går an å behandle bipolar lidelse uten medisin, og at bruk av medisin er en forutsetning for å få hjelp.

Min personlige erfaring med selvbehandling i over 10 år er at det er enormt mange andre tiltak som hjelper mot sykdommen. Bruk av medisin behandler bare symptomene, ikke årsakene til sykdommen. Folk som sverger til medisin har i høy grad en oppfatning av at sykdommen er mekanisk, fysiologisk, hormonell, mens jeg anser den mer som en form for forsvarsmekanisme fra kroppens side, en måte å varsle på at livet man lever ikke er i balanse.

Det tydeligste beviset på det fikk jeg under en tre ukers padletur. Jeg har sykluser på ca. tre uker hvor søvnbehovet varierer fra 1 time til 14 timer, og humøret tilsvarende. Under turen sov jeg som en stein like mange timer hver natt og hadde dønn stabilt humør.

Gitt hvor mye omgivelsene betyr for sykdommen, er det oppsiktsvekkende at jeg i møte med helsevesenet aldri blir spurt hverken om ernæring, fysisk aktivitet, jobb eller sosialt liv. I stedet får jeg beskrevet hvordan medisinene fungerer og hvordan vi kan finne riktig dose. Og i verste fall at jeg er for sta som ikke ønsker medisin.

De ti siste årene har jeg vært i en selvbehandlingsprosess som har gjort livet mitt tusen ganger bedre. Jeg har lært å lytte til kroppen, å forstå når jeg kjører den for hardt fysisk eller psykisk, å kjenne på angst, hva den kommer av og hvordan jeg kan dempe den. Jeg har tatt små steg hele veien. Hadde jeg tatt medisin og det hadde hjulpet å neddøve symptomene, hadde jeg sannsynligvis fortsatt med min stressende, usosiale, egoistiske og materialistiske livsstil.

Men jeg kunne gjort så mye større fremskritt hvis jeg hadde hatt fagpersoner til å hjelpe meg i prosessen. For jeg er milevis fra å være frisk.

2. Hvordan har du forsøkt å løse problemene dine tidligere? Har noe vært nyttig?

Nyttig:
– Jobbe mindre
– Meningsfull, inspirerende, skapende og variert jobb
– Jobbe med barn og ungdom
– Trene minst 30 min daglig med middels til høy puls
– Morgengymnastikk
– Bedre søvnhygiene
– Sunn kost
– Flinkere å sette grenser, si nei
– Bo i distriktet (natur, stillhet, trygt lokalt miljø)
– Økt sosial omgang
– Kjærlighet
– Engasjere meg i lokalsamfunnet
– Lese meg opp på sykdommen
– Strukturere dagens gjøremål, prioritere

Ikke nyttig:
– Helsevesen, medisiner

Living in truth

https://www.youtube.com/watch?v=ONzLgOHD6uw at 57’14”

Chris Hedges: “As Hannah Arendt wrote in the Origins of Totalitarianism, the only morally reliable people are not those who say this is wrong or this should not be done but those who say I can’t. They know that, as Emmanuel Kant wrote, if justice perishes, human life on earth has lost its meaning. And this means that like Socrates we must come to a place where it is better to suffer wrong than to do wrong. We must at once see and act, and given what it means to see, this will require the surmounting of despair not by reason but by faith. I saw in the conflicts I covered the power of this faith, which lies outside of any religious or philosophical creed. This faith is what Havel called, in his essay The Power of the Powerless, living in truth. Living in truth exposes the corruption, lies and deceit of the state. It is a refusal to be part of the charade. And it has a cost. You don’t become a dissident because you decide one day to take up this most unusual career, Havel wrote, you are thrown into it by your personal sense of responsibility, combined with a complex set of external circumstances. You are cast out of the existing structures and placed in a position of conflict with them. It begins as an attempt to do your work well and ends with being branded an enemy of society.”

Samfunnsengasjement

Jeg sitter på en lørdags kveld og jobber som vanlig. Jeg kan ikke huske siste kveld jeg ikke jobbet. Jeg kan ikke huske sist jeg gikk på tur. Alt hoper seg opp. Det er høring om samferdsel, høring om verneplan, kommunestyremøte, valgkampsamling og uendelig mye mer. Årsmøtet i utviklingslaget er fortsatt ikke avviklet, det skulle skjedd i februar. Og jeg har reiseregniner fra 2015 som ligger langt begravd i en eske som er begravd under en annen eske med papirer. Den prioriterte innboksen vokser for hver uke, uansett hvor mye jeg tar unna.

Dette er virkeligheten. I festtaler og valgkamp pynter vi på den, men sannheten er at jeg skraper overflaten av muligvis 10 % av de politiske sakene som bør tas tak i. Og det er bare på kommunenivå. På fylkesnivå og nasjonalt nivå klarer jeg kanskje 1 %.

Jeg får stadig henvendelser om viktige saker som jeg bare må si at jeg ikke kan følge opp. For det er ikke sånn at man bare tar en telefon til rette person og så ordner alt seg. Alle folkevalgte og hele administrasjonen drukner i arbeid. Skal man få noe gjennom, må man følge opp over flere måneder og ta flere titalls telefoner. Om det så bare handler om en så banal sak som veilys. Det er begrenset hvor mange saker man kan gjøre det for. Følger man ikke ordentlig opp, er det stort sett bortkastet. Med mindre man bare er ute etter et villedende avisoppslag.

Jeg vet fortsatt ikke hvordan man beskytter sin samvittighet mot en sånn tilværelse. Jeg hører bare at man må gi faen, av personer som har glemt at de nettopp verdsetter at jeg ikke gjør det. Og at når de fleste gir faen, som vel er den beste måten å beskrive tingenes tilstand på, får vi et samfunn uten glede, uten kreativitet, uten glød, uten kjærlighet, uten mening. Styrt av tall og topplønnede økonomer som forteller oss at vi må klare oss med mindre.

Samfunnet går ikke av seg selv. Det er ikke sånn at man bare kan gå og stemme annenhvert år og tro at man har gjort sin samfunnsplikt. For at et samfunn skal fungere må det være samspill mellom velgerne og de folkevalgte. Det samspillet er bedre i Loppa enn de fleste andre steder, men det er ikke godt nok. Vi trenger større politisk engasjement. Brenner du for en sak, så ta kontakt med det partiet eller den politikeren du føler deg nærmest og spør hvordan du kan hjelpe. Du trenger ikke bli medlem, du trenger ikke delta på møter, du trenger ikke stå på liste. Har du lyst til å jobbe for å få gjort noe med forsøplingsproblemet, for eksempel. For du kan drømme om at kommunestyret eller administrasjonen kommer til å ta tak, men jeg kan love deg at det ikke kommer til å skje.

Jeg mener at det er større sjanse for at bygdene i Loppa overlever i en selvstendig enn i en sammenslått kommune fordi da råder vi over egen økonomi, men jeg føler meg langt fra trygg på at vi overlever. Vi er under hardt økonomisk press, vi sliter med å rekruttere folk, og når vi kutter, fører det til at folk flytter bort. En ond sirkel. Midt i det hele, er kommunikasjonen mellom kommuneledelse (politisk og administrativ) og befolkning lik null. Når jeg snakker med folk, skjønner de ikke at det kuttes og når vi sitter på budsjettmøter, uttrykker politikere og administrasjon irritasjon over at folk ikke skjønner ting som virker åpenbare.

Det er bare to år til neste kommunevalg. Jeg vet ikke hvor mange av oss som sitter i kommunestyret i dag har overskudd til en ny periode hvis det ikke kommer inn flere krefter. Jeg tror ikke jeg har det. Jeg ofrer gjerne mye tid og veldig mye inntekt, men ikke all min tid.

Da er det bare å jobbe videre. Kvelden er ikke helt over.

Vegard Bangsund – Tale til fiskeriministeren i Vardø 11.05.17

Her kan du laste ned talen (pdf)

TALE TIL MINISTER SANDBERG!

Vegard Bangsund, Vardø 11.05.17

 

På vegne av kystopprøret 2017 vil æ først få takke alle som e kommen hit, her e folk fra hele ØstFinnmark, å æ håpe den her solidariteten å støtten,å samarbeid kan fortsætte også langt inni framtida mellom kommunan våres, før nu dem å e en saga blott!

 

Først skal han Per Sandberg få litt kred å respekt, for at han som den første Fiskeriminister på mange 10år faktisk har prøvd å gjøre noe, faktisk prøvd å tenke litt sjøl, men trådte helt feil, d at storkapitalen huka tak i dæ for å vise veien videre, e totalt uakseptabelt, for flere hundre tusen menneska i Nordnorge, å i særdeleshet for befolkninga på kysten! Men vi skjønne d, d e ikke lett for en liten stutt kar, med kurs i vin å brennvinslære, eller bildekkbygging, derfor e d jo ett håp for oss at du skjønne med din bakgrunn fra norske skog i skogn, skjønne ka bedrifta har å si for lokalsamfunnan her, for d va ikke sånn at Havfisk-Lerøy i utgangspunktet hadde plikt til å ha aktivitet på bare 5 annlegg!

 

Vi her i vardø sett pris på at raserings å utarmingsministern gidda å ta sæ bryet med å komme hit, å forklare oss vanlige dumme folk kossn å privatisere fiskerresursen skal sørge for at vi her i Nordnorge skal få vekst å oppblomstring!

D e fælt å Se fiskeresursan våres bli gitt vekk, til storkapitalen fra Vest-Norge, for Finnmarks del Havfisk-Lerøy.

Solgt på loppemarked i første omgang, til Røkke, som fikk d billig nettopp for at han lovte å holde folk i arbeid her i vardø, vi så han aldri igjen. Sammfunns overgriperen fikk d han ville å fræsa av gårde til Hammerfest for å gjøre d samme der…

Ser dåkker ikke galskapen i d her? D e kommunan sin fesk, Bugøynes i øst til Stamsund i sør, å ikke minst Hammerfest som mista enormt resursmessig! Du tilbyr kystflåten under 15m, 20% av fiskeresursen her, å tilbyr 80% av våre fiskeresurser gitt bort til nån få menn som ikke bryr seg d minste om samfunnan som ligg øde etter dem!

Å enda mene du vi skal klappe i heinnern? De 20% du vil gi oss utgjør 100-150 tonn ekstra på ett år i Vardø, D vil i praksis si, IKKE EN ENESTE ARBEIDSPLASS!! Det skal bare hentes opp her nord for å berike regionan der sør, å da i serdeleshet nån få griske jævla på Vestlandet,

Etter krigen kunne d åsså ha blitt rettet opp! I 1948 kom den nye Fiskeeksportsloven, d blei bestemt at de som skulle ha Eksportrett måtte ha store nok landannlegg, å kapital nok!!

Kossn trur dåkker han Røkke,nu Lerøy har fått sånn bailltak på norske Fiskeripolitikera? Han, dem, har klaga å søtte over dårlig lønnsomhet, uvilje fra folk i nord mm, derfor har svake politiske lettvektera latt sæ lure av han, nu Lerøy å springpoikan demmes. Gang på gang har dem lagt ting på sølvfat for han skal lykkes!

Tenk å være så totalt blind for ka ett helt folk fortelle å sir til regjering etter regjering.. D e rett å slett flaut,å ei nasjonal skam! Men så e d jo åsså lætt for storkapitalen å påvirke, når tidligere Fiskeriminister satt som strateg for da Aker seafood… D må jo være hevet over en hver tvil at ho ga godgutten å nu Lerøy svæææært gode forhold i si tid!!

Æ tør påstå at siste gode fiskeriminister vi hadde va Jan Henry T. Olsen, d va en tøffing, men han å måtte gi etter til slutt han åsså. ALLE andre etter d har vært lettvektera, klovna, lettpåvirkelig, å ikke minst uskikket til å ta vare på en resurs som e mange gang mere værdt en olje, siden den e fornybar!

Sånn partipolitisk sett e d vel AP, å HØYRE I si tid som har sørga for elendigheta her i nordnorge, nu kjøre FRP , nu med ALI BABA som fiskerifører ,en enda mere dødelig linje for oss her i nord , de 40 røverne e jo da så klart Havfisk-Lerøy ,å der han høyst sansynlig får fast jobb nu til høsten da han blir arbeidsledig som stortingspolitiker!

Syns enda d e rart att løsninga på fiskeriresursan e å privatisere, sentralisere, å få flest mulig tonn opp av havet for så å sende d til utlandet for produksjon, ja d e riktig, der e ca 20,000 som har arbeid i europa i forbindelse med norsk fisk! va d ikke på tide å få nån tusen arbeidsplassa hjem igjen?

Maråk i fiskebåt skryter av at der blei levert 15000 tonn trålfesk i Båtsfjord i 2016, greit nok har dem en bra kystflåte, å litt trål-fesk, men D FULINGEN IKKE FORTÆLLE E at de tonnan ikke blei produsert i sin helet, siden den blei levert av kombitrålera frys/fersk, havna totalt ca 50% til produksjon, i Båtsfjord, Hammerfest, Melbu, å i Stamsund , resten på frysehotell, d å i Båtsfjord .å d e vel en av grunnan til at bare 1,7% produseres i Norge

Hovedtyngda av trålfesken leveres fortsatt i Nordnorge, å i særdeleshet Finnmark pga d e her i nord dem feske, samt nærheten til feskefeltan her, syns da d faller på egen urimelighet at d som kunne vært arbeid for flere 1000 langs kysten skal sendes for bearbeiding til de 20000 som arbeider med Norsk fisk i utlandet

Men trur du d e uten grunn at dem har flere hundre arbeidsplassa i fiskeindustrien i Båtsfjord, ser du ikke at d e råstoff, av typen fesk,å gjerne trålfesk vi, å for så vidt hele Nordnorge treng å få på land for bearbeiding, så vi kan bidra med fortjeneste til leketøysbutikken Norge!

Direktør i Norfra, Steinar Eliassen sa til NRK , at 5000 tonn fesk gir 1, æ gjentar 1 hel arbeidsplass, når feskeresursen kommer ferdig fryst, å skal på fryseterminal i Tromsø, mens den ville gitt 50, å æ gjentar igjen, 50 arbeidsplassa når de samme 5000 tonnan hadde vært landet til fiskeindustrien på land

Å gi oss her nord 20% av fesken til tråleran e jo som ei skiva brunost, å et glass melk å regne, når i si tid 100% blei tatt fra kystflåten!!

Trur jaggu statsråden å sitt følge, treng å lære sæ mattematikk på nytt, da kan æ anbefale Vardø skole , siden dem e langt bedre enn landsgjennomsnittet i matte, d betyr at vi åsså har de beste mattematikk læreran i Norge, å enda da greie vi ikke her i byen å fatte ditt regnestykke trål kontra kyst, samt colakork kompesasjonen på 100 mill du tilbyr d nordnorske folk!

Men du skal ikke frykte Sandberg, æ skal fortælle dæ nøyaktig kossn vi skal ha d, eller hos mæ kan du få to alternativ faktisk, siden vi i Nordnorge e, et raust folkeslag

  1. Som ei prøveordning, utfordre vi nu dæ, den lille tida du har igjen, samt neste regjering, til å gi oss tonnasjen til 2,8 Trålkonsesjona, tatt fra Havfisk-Lerøy dem skal da Vardø kommune disponere i 15 år, for de 6-7 million kiloan med fesk e faktisk våre å ikke hverken dine Røkke, eller Lerøy sine, d hadde igjen bidratt til å få folk hit, sånne som han fra Møre,som må ruinere sæ sjøl for ca 60 tonn torsk,til en verdi av 3,5 mill Vi kunne kjøpt større båta, flere båta, landindustri med mere, der e jo oppsving i filettmarkedet for tiden så ser ingen grunn til bekymring der, da kunne vi som historien vil vise til slutt ,leid ut noen tonn fisk, fått opp både folketall, arbeidsplassa ,et lite filett annlegg, lite salteri, å røykeri kanskje , samt litt andre ting på biprodukt sida, vi har både flyplass å lastebila, så eksporten kunne vi å stått for sjøl, å vi kan god betale ut Havfisk-Lerøy åsså , faktisk med renter, dem skal få hele 18 mill hos oss, ca 3 mill mere en d dem betalte for 2,8 resurskonsesjona, å spiller nytt landannlegg(da Norges mest moderne) d hadde Vardø kommune betalt på under tre år, med ei kvoteleie på ca 1 kr pr kg torsk, alternativt skal pliktan tilbakeføres til sitt opprinnelige virke, å leveres i Nordnorge, som ferskt råstoff, til de kommunan som EIE SIN TRÅLKONSESJON

 

  1. Du skal ikke bry dæ med å tilby oss nåkka, men vi kræve d som fesken fra 2,8 trålkonsesjona e værdt sånn ca 120-130 mill hvert år i 15 år, da kunne vi kanskje begynt å snakke om den omstillinga du vil påføre oss, da kunne vi testa ut kamelsafari til til kibergneset for å se på levninger fra 2 verdenskrig, maritim strutsefarm, produksjon av yatzy tærninga, moskus oppdrett på skagen eller for den saks skyld sne hottell i sommerhalvåret!!

 

 

Skjønne dåkker ikke at vi her nord e laga for å drive med d som e rett utfor stuedøra vår, koffer i all værdens navn skal vi omstilles. va d ikke lettere å omstille der dem faktisk kan omstilles, å i utgangspunktet ikke har nåkka å gjøre med Nordnorge sin fesk? æ vædde ræva mi på at folk i Stavanger hadde flippa ut om dåkker sku ta oljeindustrien å frakte den nordover så dem blei fri, eller at styret i Havfisk-Lerøy sku omstilles til gartnera, å jordbærplokkera, trur du d hadde skjedd uten kamp, å i d stille?

 

D e jo utrolig at de foregående regjeringer har latt dette skje, blitt rundlurt så jævli av gutta i Fiskebåt å lobbyistan demmes, især da AP, som har sittet lengst med makta, Høyre e nesten like skyldig. For d e jo rart, Da Gahr Støre va her for nån år sia må æ si at æ ikke har hørt på maken av kunnskapa han hadde om Nordområdan her, en trivelig kar rett å slett, Jens på sin måte, men prata mye mere politisk vissvass. Støre va mye tydligere å bedre.

 

D hadde vært kjempeskøy for oss her oppe å sett krisen i oslo om prosentvis like mange som i vardø over natta mista jobben sin der nede, ca 100.000 uten arbeid, vi snakke opptøya, plyndring, voldtekt, med mere da!

æ ber innstendig om at dåkker ser bort fra de forskjellige utvalg som ene å alene snakke fiskeriøkonomi, om å gjøre Norge enda bedre, fiskeresursen må taes raskere, mere effektivt osv osv, Å heller innse att her nord e fiskeripolitikk for en stor del Distrikspolitikk, dem går hånd i hanske, som smør på brødskiva osv!

D e sånn att HELE totalkvota til tråleran på naturresusjene torsk å hyse blei tatt i sin helhet fra folket i nord, skal vi da virkelig være så sinnsvake her oppe at vi klappe i hendene for att du bare tillate storkapitalen nok en gang å rævkjør oss?? Riktignok gir du dem lov å stjæle 80% av fesken våres, men kræve samtidig at vi skal være glad for de 20%du gir oss! sorry Per, men man kunne jo tru at statsråden hadde drokke gearolje??

 

Nu har vi sagt i fra siden tidlig på 90 tallet UTEN resultat at vi i kystkommunan treng FESKEN VÅRES TILBAKE!

Tar dåkker ingen lærdom av d, skal vi premiere samfunnsdræpera, som går over lik for å få sæ et kunstig svaberg til villaen sin? Skal vi belønne å godta her i nord, at vår felles fiende MOT nettopp Nordnorge skal flire av oss, å kose sæ med god samvittighet for alle løftebruddan han kom med som blei uthult, å omgjort! Vel….IKKE FAEN e svaret fra Nordnorge!

Vi her oppe KRÆVE Å BLI HØRT NU! Blir ikke pliktan tilbakeført til sitt opprinnelige virke, å d e sånn att pliktsystemet har utspilt sin rolle, ja da har pinade tråleran i all hovedsak utspilt sin rolle for hele sammfunnet her nord.

Du Per, du har jo snudd d hele saken handler om på hodet, d e jo tråleran som skal kompenseres, du kan tilby dem 500 mill for å levere tjyvgodset tilbake som normalt hadde vært løsninga flere hundre tusen i nordnorge hadde vært enig i.

Men d trur æ ikke du tør ,livredd for nån få skarve trålredera fra vestlandet som du e! Nu skal d sies at folk fra vestlandet både e staut, flink, å snill, med nån få unntak! Koffer skal forslaget ditt på død å liv gagne nån få toppledera i store selskap, som eksempelvis sett med overskudd etter salg til Lerøy på 1,6 milliarder!! Har dem ikke nok, gjeld d for dæ å gi dem d lille ekstra?

Vi trudde Norge trengte å skape arbeidsplassa, men du vil skape milliarderer? vi blir kvalm av forslaget ditt

Vil å påpeke til alle utakknæmmlige, forståsæpåera å synsera i alle sinnsyke utvalg å på storting, glæm ALDRI kor en stor del av rikdommen dåkkers kommer fra, uten oss å resursan i Nordnorge, hadde trålbaronan sotte der sør i bare ræva, å spist velling enda.

D e bla vi som har bygget Bergen å halve Møre, å vi som vet ka som skal tell her oppe for at vi kan blomstre, utvikle oss, vokse, å ikke minst skape arbeidsplassa i kommunan å landsdelen vi alle elske.

D vi ber om e jo rett å slett å få lov til å gjøre dette, som verdens mest naturlige ting, siden vi bor akkurat her, å vi vil ha oss frabedt, idiotiet med omstilling, man kan for eksempel ikke omstille folk ved mjøsa til å drive en havfiskeflåte på nevnte innsjø! E jo prinsippiet samme sak.

Vi e hakke peise lei idiotiet fåreslått av klovna som sitt i sirkusteltet i Oslo, å trur dem vet bedre!! må vi kom til oslo å sætt fyr på nåkka for at dåkker skal høre oss, e d tilstander som dem hadde i Frankrike dåkker vil møtes med?

Som nu så fungere dagens regjering som et demokratisk DIKTATUR, å drit rett å slett i å høre på sin befolkning som VET KA DEM PRAT OM, Å SOM KRÆVE SIN RETTMESSIGE RESURS TILBAKE, nemmlig OSS I NORDNORGE!!

Dessuten e d lov for Regjæringan som har stelt i stand denne suppa, å si unskyld for rotet, vi blir ikke sint på dåkker av den grunn, å du Per, som raserings å utarmingsminister, kan få bli den første politiker i hisorien, som sir unskyld til oss, folket i Nordnorge etter vi e ferdig å tale til dæ. For dåkker e bare folk, enten du vil eller ikke!

Om ikke så trur æ jaggu vi må jobbe for ett fritt hålogaland borte fra Norge, så kan tråleran dine å resten av havfiskeflåt vænnan dine ligg å taue langs grensa ved Tr.heim, da kan vi i nordnorge atter kan gjenoppstå å motbevise både regjering å storkapital, som har indoktrinert oss med at ingenting går ann å få til i Nordnorge

 

 

Fra januar 2018, skal vi stå rusta til å ta imot de ca 7 million kg fesk du skal gi oss rettmessig tilbake, altså de 2,8 trålkonsesjonan, å vi skal bevise for dæ at alle kystsammfunn fra Stamsund å Melbu i vest,til Bugøynes i øst, atter en gang skal skape værdia for leketøysbutikken norge…..

 

Æ må åsså si at vi her i nordnorge forventer at en ny regjering, følger opp sitt folk, lytter til sitt folk, å legger til rette for sitt folk, bla i distriktan, der værdia skapes, d betyr at vi her oppe FORLANGE helt klare svar på d her fra Det Norske Arbeiderparti, Senterpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Venstre, Miljøpartiet de grønne, samt Kristelig Folkeparti, å venstre som vi nu sætt vår lit til, å håpe dem som skryter av bla trua på vår herre, trua på folket, å at dem vil ha et distrikts Norge, nu får lagt utarmingsplanen fra Per Sandberg død, for alltid

 

Å d du sa på Melbu med at du trur fakta e rætt,d åpner jo for muligheten om at du høyst sansynlig tar kraftig feil, å at flere hundre tusen i fra Nordnorge faktisk har HELT rett i d som vi med appeller å taler vil at du skal forstå

 

HELT TIL SLUTT, æ gidda ikke nevne FRP overfor da vi alle vet kossn d da går, parolen demmes :for folk flest! Vil æ omgjøre for de som stemte FRP for sin glimrende fiskeri å distriktspolitikk, til: FRP for de som stakkars ikke viste bedre!! TAKK FOR MÆ!