Fysikk for fagskolen

Alle videoene ligger også på YouTube.
Lyden skurrer av og til på noen av videoene. Jeg er klar over problemet og har planlagt å gjøre nye opptak etter hvert.

Formelsamling (pdf)

2. Rettlinjet bevegelse (pdf | videoalbum)

 • 2.1 Bevegelse med konstant fart
  • 2.1.2 bevegelseslikninger, med eksempler (video)
  • 2.1.3 grafisk fremstilling (video)
 • 2.2 Bevegelse med konstant akselerasjon
  • 2.2.1 definisjon, med eksempler (video)
  • 2.2.2 bevegelseslikninger, med eksempler (video)
  • 2.2.3 Regning med fortegn, med eksempel (video)
  • 2.2.4 Fritt fall, med eksempel (video)

3. Kraft og bevegelse (pdf | videoalbum)

4. Arbeid og energi (pdf | videoalbum)

6. Fysikk i væsker og gasser (pdf | videoalbum)

 • 6.1 Trykk i væsker og gasser
  • 6.1.1 Trykk (video)
  • 6.1.2 Trykk i væsker (video)
  • 6.1.3 Hydraulikk — overføring av væsketrykk (video)
 • 6.2 Oppdrift (video)
 • 6.4 Tilstandslikningen for gasser (video)

7. Termofysikk (pdf | videoalbum)

 • 7.1 Varme og indre energi (video)
 • 7.2 Termofysikkens første setning og 7.2.1 Volumarbeid (video)
  • 7.2.2 Kalorimetri — varmekapasitet og spesifikk varmekapasitet (video)
  • 7.2.2 Kalorimetri — lukket system (video)
 • 7.3 Faseovergang (video)
  • 7.3.1 Smeltevarme og fordampingsvarme
   • Smeltevarme og spesifikk smeltevarme (video)
   • Fordampingsvarme og spesifikk fordampingsvarme (video)