Les temps des verbes (= verbtidene)

Le futur proche (= nær futurum)

Nær futurum brukes i dagligtalen for å uttrykke futurum (fremtid). Vi kan oversette til "skal" eller "komme til å" og bygges slik:

pronom personnel + auxiliaire aller au présent + verbe à l'infinitif
personlig pronomen + hjelpeverb aller i presens + hovedverb i infinitiv
-
Présent Futur proche
Je parle Je vais parler
Jeg snakker Jeg skal snakke
-
Je vais au cinéma Je vais aller au cinéma
Jeg drar på kino Jeg skal dra på kino

Le passé composé (= mest brukte fortid i dagligtalen)

Når vi snakker i fortid, bruker vi nesten alltid passé composé. Den tilsvarer altså som regel både norsk preteritum ("jeg spiste") og norsk presens perfektum ("jeg har spist"), og den bygges slik:

pronom personnel + auxiliaire avoir / être au présent + verbe au participe passé
personlig pronomen + hjelpeverb avoir / être i presens + hovedverb i perfektum partisipp

Perfektum partisipp av uregelmessige verb må læres utenat.

Hjelpeverbet avoir brukes nesten alltid. Hjelpeverbet être brukes: